תקנים

חברת אור תעש בע"מ מכירה בשמירה על האיכות, כמתווה מרכזי בפעילותה
אור תעש מחויבת למדיניות איכות בכל אחד משלבי הייצור וההתקנה.
החל ברכישת חומר הגלם וכלה באספקת המוצר לשביעות רצון הלקוח.
כמו כן אור תעש נבדקת כל שנה על ידי מכון התקנים הישראלי ויש ברשותה תעודת ISO 9001-2008 תקפה .

התקנים הרלוונטים:

1.  מעקים ומסעדים
 • ת"י 1142 – מעקים ומסעדים – למעקות בטיחות
 • ת"י 2142- חלק 1 – בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים באזורים מבונים
 • ת"י 2142- חלק 2 – בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים באזורים לא מבונים
 • ת"י 4273 חלק 1 – גדרות פלדה- עקרונות כלליים.
 • ת"י 4273 חלק 2.1 – גדרות פלדה-רכיבים לגדרות פלדה.
 • ת"י 4273 חלק 2.2 – גדרות פלדה-גדרות מרשתות פלדה מרותכות.
2.  ציפויים וצבע
 • ת"י 918- ציפויי אבץ בטבילה חמה.
 • ת"י 785- צביעה בתנור.
3.  נגישות
 • ת"י 1918 חלק 1 נגישות הסביבה הבנויה- עקרונות ודרישות כלליות
 • ת"י 1918 חלק 2 נגישות הסביבה – הסביבה מחוץ לבניין.
 • ת"י 1918 חלק 3 נגישות הסביבה – פנים הבניין.
4.  חוקת מבני פלדה
 •  ת"י 1225 חלק 1- חוקת מבני פלדה
 • ת"י 1225 חלק 2.1- חוקת מבני פלדה הגנה מפני שיתוך מבוא כללי
 • ת"י 1225 חלק 2.2- חוקת מבני פלדה הגנה מפני שיתוך מיון סביבתי
 • ת"י 1225 חלק 2.3- חוקת מבני פלדה הגנה מפני שיתוך- שיקולי תכן
 • ת"י 1225 חלק 2.4- חוקת מבני פלדה הגנה מפני שיתוך- סוגי משטחים והכנת משטחים
 • ת"י 1225 חלק 2.5- חוקת מבני פלדה הגנה מפני שיתוך- מערכות צבע
5.  עומסים
 • ת"י 412- עומסים אופייניים במבנים
 • ת"י 413- תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
 • ת"י 414- עומסים אופייניים במבנים -עומס רוח
Menu

כתובת המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85 , ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל’: 08-8597777 , פקס: [email protected] 08-8596994