פרטי חיבור

מחברי פלדה לבטון

 

מחברי פלדה לפלדה על ידי ברגים

 

מחברי פלדה לפלדה על ידי ריתוך

Menu

כתובת המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85 , ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל’: 08-8597777 , פקס: [email protected] 08-8596994