מחסומיות בטיחות

שם הדגםמקטשימושיםPDFDWGתמונה
אורי משופר
1100מחסומית המיועדת לכיכרות, לאורך כבישים, ליד מעברי חצייה.pdfdwgאורי משופר
אילן1101 מחסומית מתכת המיועדת לתיחום גנים ציבוריים, תיחום שטחים ציבוריים.pdfdwgאילן
גל ים1102 מחסומית המיועדת לכיכרות, לאורך כבישים, ליד מעברי חצייה.pdfdwgגל ים
גת1103 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים.pdfdwgגת
דמות1104 מחסומית מתכת המיועדת לשטחי פרסום בכיכרות תנועה, מקומות ציבוריים.pdfדמות
הגנה לצמחיה1105 מחסומית מתכת המיועדת להגנה לצמחייה בגינות ציבוריות ופרטיות.pdfdwgהגנה לצמחיה
זמנית / להשכרה1106 מחסומית מתכת המיועדת לאירועים רבי משתתפים במקומות כינוס חד פעמיים, תיחום זמני של מפגעי עבודה.pdfdwgזמנית/להשכרה
יבנה1107מחסומית המיועדת לכיכרות, לאורך כבישים, ליד מעברי חצייה.pdfdwgיבנה
יהל1108 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים. pdfdwgיהל
ליאור1109 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים.pdfdwgליאור
מחסום לחץ תקני1110מחסומית המיועדת לחסימה, מניעת פריצה ובלימת הולכי רגל.pdfdwgמחסום לחץ תקני
מעיין1111 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים. pdfdwgמעיין
מעצ1112 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים.pdfdwgמעצ
מעקה תחזוקה1113 המעקה משמש כמעקה בטיחות לטכנאים ואנשי תחזוקה המעקה עומד בת"י 1142.pdfdwgמעקה תחזוקה
מתקפל1114 מחסומית מתכת המיועדת לשמירת מקום חניה פרטי. pdfdwgמתקפל
נשלף קבוע1115 מחסומית מתכת המיועדת לשמירת מקום חניה פרטי.pdfdwgנשלף קבוע
ערד1116 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים.pdfdwgערד
שחר1117 מחסומית מתכת המיועדת לכיכרות תנועה, מעברי חצייה, מוסדות חינוך, תיחום גנים ציבוריים. pdfdwgשחר
תפוז1118מחסומית המיועדת לכיכרות, לאורך כבישים, ליד מעברי חצייה.pdfdwgתפוז
Menu

כתובת המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85 , ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל’: 08-8597777 , פקס: [email protected] 08-8596994