תמונות

מעקות בטיחות

מחסומיות

גדרות פרופילים 2 מ'

גדרות רשת 1.1 מ'

גדרות רשת 2 מ'

גדרות למגרשי ספורט

בעלי חיים

שערים

מוצרים נוספים

כתובת המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85 , ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל’: 08-8597777 , פקס: [email protected] 08-8596994