ספריית סרטים


seret_3_smaller

seret_2_smaller

seret_4_smaller

seret_1_smaller


seret_5_smaller

כתובת המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85 , ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל’: 08-8597777 , פקס: [email protected] 08-8596994