לקוחות

  ממשלתי וציבורי

עיריות

חברות בנייה ויזמות

כתובת המפעל: א.ת. כנות, רחוב הירוק 85 , ת.ד. 7012 מיקוד 7982500 טל’: 08-8597777 , פקס: [email protected] 08-8596994